image_pdfimage_print
Algoritma Geliştirme

Naive Bayes Sınıflandırıcısı

tarihinde yayınlandı

Basit haliyle bir sınıflandırma-kategorilendirme algoritmasıdır. İsmini 17.yy’da yaşamış Thomas Bayes adında bir matematikçiden alır. Verilerin sınıflandırılmasından daha çok nasıl sınıflandırıldığı önemlidir bu algoritmada. En sade hali ile bir olayın herhangi bir kategoriye ait olmasinin olasılığını hesaplamada kullanilir. En önemli kuralı niteliklerin birbirinden bağımsız olduğudur çünkü nitelikler birbirini etkiliyorsa burada olasılık hesabı zordur.Niteliklerinin hepsinin aynı derecede […]

Yazılımda Temel Kavramlar

Soyut Sınıflar (Abstract Class)

tarihinde yayınlandı

Nesne tabanlı programlamada sınıf hiyerarşisi oluşturulurken, bazen en tepede bulunan sınıf türünden nesneler programcılar için anlamlı olmayabilir. Hiyerarşinin en tepesinde bulunan sınıfın kendisinden türetilecek olan alt sınıflar için ortak bir arayüz (interface) görevi yapması istenebilir. Bunun için çözüm olarak oluşturulan metotlara ve sınıflara soyut metot (abstract method) ya da soyut sınıf (abstract class) denir. Soyut […]

Yazılımda Temel Kavramlar

Alfasayısal İşlem Komutları

tarihinde yayınlandı

Karakter ve karakter grupları(kelime,cümle,vb) üzerinde işlem yapan komutlardır. ALGORİTMA BASIC PASCAL        C   C++ C# JAVA UZUNLUK LEN Lenght strlen lenght Lenght lenght KOPYALA MID$ Copy   copy Substring substring ASCIIKOD ASC Ord         ASCIIKAR CHR$ Chr toascii toascii     BÜYÜK   UpCase toupper toupper ToUpper toUpperCase KÜÇÜK     tolower […]

Yazılımda Temel Kavramlar

Yapay Zeka Teknolojisi Nedir?

tarihinde yayınlandı
Yapay Zeka

Çağdaş dünyada bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Elimizdeki cep telefonlarından, mutfaklardaki buzdolaplarına kadar birçok alet bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. İş dünyasından kamu işlerine, çevre ve sağlık organizasyonlarından askeri sistemlere kadar hemen hemen her alanda bilgisayarlardan faydalanmak olağan hale gelmiştir. Bunun aksini düşünmek bile teknolojinin nimetlerini hiçe saymak olarak görülmektedir. Teknolojinin […]

JAVA Programlama

UML ile Nesneye Yönelik Modelleme

tarihinde yayınlandı

Herşeyden önce UML(Unified Modeling Language) bir progralama dili değildir. UML daha çok Nesneye Dayalı Programlama için kullanabileceğimiz bir modelleme dilidir. Grady Blooch, James Rumbaugh ve Ivar Jacobson tarafından geliştirilmiştir. Yazılım teknolojisi geliştikçe yazılan programların karmaşıklığı ve zorluğu giderek artmaktadır. Yazılan programların karmaşıklığı arttığı için kod organizasyonu önem kazanmıştır. Bu sebeple üretilen modelleme ve analiz dili […]

C++ programlama

Sabit (Static) Değişkenler:

tarihinde yayınlandı

Sabit (Static) Değişkenler: Eğer fonksiyonun içinde bildirimini yaptığımız değişkenin değerinin, program çalıştığı sürece fonksiyon tekrar tekrar çalıştırıldığında değişmesini istemiyorsak sabit (static) değişkenler kullanmamız gerekir. DipNot: Program yazarken eğer yerel değişken tanımlamak mümkünse (işimizi) görüyorsa değişkenleri yerel tanımlamalıyız. Çünkü yerel değişkenler işi bittikten sonra atılır. Global değişkenler ise hep kalır. Sabitler Program çalışması süresince değişmeyecek olan […]

C programlama

Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

tarihinde yayınlandı

Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi       Tıpkı fonksiyonlara yaptığımız gibi öperatörlere de aşırı yükleme yapabiliriz.Yani, operatörlere normal görevlerinin yanında farklı görevler de yükleyebiliriz.Bu sayede operatörlerin farklı durumlarda farklı işlemler yapmasını sağlayabiliriz.Operatörlere ek görevler yüklemek için kullanılan fonksiyonlara “operatör fonksiyonu” denir.Burada unutmamamız gereken şey: operatörler aşırı yüklendiğinde asla kendi işlevlerini yitirmezler; asıl işlevlerini ek olarak yeni işlevlere sahip […]

C++ programlama

C++ Dilinde Çok Biçimlilik (Polymorhism)

tarihinde yayınlandı

C++ Dilinde Çok Biçimlilik (Polymorhism) Polymorhism nedir? Polymorphism’in türkçesi çok biçimliliktir. Çok biçimlilik sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza tek bir şeyin farklı kullanımlara farklı yanıtlar vermesi gelebilir.Bunu sınıf kullanımına indirgediğimizde ise birbiriyle kalıtımla ilişkisi olan farklı sınıfların nesnelerinin aynı üye fonksiyon çağrısına farklı yanıt vermesi şeklinde açıklayabiliriz. Polymorphism nasıl kullanılır? Bunun için bir base classımız olmalı (temel […]

C++ programlama

C++ Dilinde Değişken Kavramı

tarihinde yayınlandı

C++ Dilinde Değişken Kavramı Değişkenler, dışarıdan alınan veya program içinde üretilen değerleri geçici olarak saklamaya yarayan belleklerdir. Okunan Değer Değişken Veri Tipi 5 0:255 arası küçük tamsayı (usingned char) 23500 0:65535 arası tamsayı (usingned short) -125000 -2 milyar: +2 milyar arası (int) 3,14 Ondalıklı sayı (float) ‘a’ Karakter (char) “Merhaba” Metin (string) Dikkat etmeniz gereken […]

JAVA Programlama

operatör

tarihinde yayınlandı

    OPERATÖRLER Yazar:Kadriye Melike AZBOZ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Bilisayar Mühendisliği /2.sınıf melike.azboz@hotmail.com   ANAHTAR KELİMELER: -Operatör –Aritmetik –Bitwise -Mantıksal   GİRİŞ: Java operatörleri özel karakterlerdir.Bu karakterler, işlenen üzerinde yapmak istediğiniz bir işlemi derleyiciye yöneltir.İşlem komutları operatörler tarafından tarafından belirlenir. Operatörler değişkenler, ifadeler ya da hazır bilgi değerleridir. Java’da 44 tane operatör vardır. […]