image_pdfimage_print
JAVA Programlama

Arayüzler (Interfaces)

tarihinde yayınlandı

Java’da arayüz soyut sınıf yerine kullanılır, ama soyut sınıftan farklı ve daha kullanışlıdır. Arayüz kullanarak, bir sınıfın neler yapacağını belirlerken, onları nasıl yapacağını gizleyebiliriz. Arayüzün yapısı sınıfın yapısına benzese de aralarında önemli farklar vardır. Arayüz ,interfaceanahtar sözcüğü ile tanımlanır. Arayüz abstract(soyut) metotlar içerir. Arayüz, anlık (instance) değişkenler içeremez. Ancak, belirtkeleri konmamış olsa bile, arayüz içindeki  değişkenler final ve staticolur. […]

C# Programlama Dili

Yılan Oyunu

tarihinde yayınlandı

Yılan Oyunu Hakkında: Sağa gitmek için sağ tuşu ve D harfi kullanılır. Sola gitmek için sol tuşu ve A harfi kullanılır. Yukarı gitmek için yukarı tuşu ve W harfi kullanılır. Aşağı inmek için aşağı tuşu ve S harfi kullanılır. Yılan yemi her yediğinde yeni yem gelir ve  yılan büyür. Yılan kendini yediğinde ve duvarlara çarptığında […]

Yazılım Mühendisliği

Konfigürasyon Yönetimi

tarihinde yayınlandı

Konfigürasyon Yönetiminin Tanımı Konfigürasyon: • Mevcut olan veya tasarlanan bir ürünün, teknik dokümanlarda tanımlanan ve daha sonra ulaşılması amaçlanan fonksiyonel ve fiziksel karakteristiğidir. Konfigürasyon Yönetimi : • Ürün veya sistemin ömür devri (yaşam döngüsü) boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Konfigürasyon yönetiminin öncelikli hedefi; Müşteriye teslim edilen ürünün sözleşmede […]

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Nitelik Güvencesi

tarihinde yayınlandı

1.YAZILIM NİTELİK GÜVENCESİ (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE) Bilgisayar tabanlı sistemlerin düzgün çalışması, insanların isteklerini en iyi şekilde karşılamak için uygun niteliğe sahip olmaları gerekir. Nitelik kelimesiyle anlatmak istediğimiz bir ürün veya hizmetin belirlenen istekleri karşılayabilme yeteneğine yönelik özelliklerin tümüdür. 1.Yazılım Niteliği (Software Quality) Yazılım mühendisliğinin temel amacı yüksek nitelikli yazılım üretmektir. Bunun için yazılımda belirli nitelikler […]

Kategori dışı

Sistem Analizi

tarihinde yayınlandı

Giriş Birbiriyle ilişkili ve ortak amaca yönelik olarak hareket eden parçalardan oluşan bütüne sistem adı verilmektedir. Sistem kavramı, özellikle endüstri devriminden sonra ekonomik ve sosyal alanlarda kullanım alanı genişleyen bir kavramdır. Sistemin bazı temel ortak özellikleri vardır. İlişkiler, amaçlar, eylemler, hedefler, bütünlük, işbirliği gibi. Sistem, bir bütünlük oluşturacak şekilde bir arada bulunan unsurlar (öğeler), bu […]

Yazılım Mühendisliği

Proje Risk Yönetimi

tarihinde yayınlandı

1.Proje Nedir ? Belirli bir yerde , belirli bir süre içerisinde belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan araçların, gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler bütünüdür. 2.Proje Yönetim Süreçleri Proje fikrinin doğması Proje yapılabilirliğinin araştırılması Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması Projenin planlanması Projenin yürütülmesi ve değerlendirilmesi Projenin sona erdirilmesi     3.Risk Nedir? Zarar, kayıp, tehlike veya hasar […]

C# Programlama Dili

Programlama Dilleri

tarihinde yayınlandı

Programlama dillerine girmeden önce algoritma nedir öncelikle onu öğrenelim. Algoritma,bir sorunu çözmede kullanılacak kuralların sıralı listesi olarak açıklanabilir. Programlama dili ise bir yazılım programı oluşturabilmek için gereken kodlar, talimatlar ve yazım kurallarını kapsayan sete verilen isimdir. Algoritma ve programlama dilleri arasındaki ilişki basittir. Algoritma kalıcıdır,diller geçicidir. Örnek olarak Assembly dilinin geliştirildikten sonraki ilk 5 yılındaki kullanım […]

Algoritma Geliştirme

Yazılım Tasarımı(Software Design)

tarihinde yayınlandı

Yazılım Nedir ? Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım parçalarının yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan konular topluluğuna yazılım denir. Tasarım ise herhangi bir mühendislik ürünü geliştirme sürecindeki ilk adım sayılabilir. Bir kodlayıcı , ne kadar iyi olursa olsun , bir tasarım yapıp onu yeterli bir şekilde yazılı hale getirmedikten sonra verimli bir […]