image_pdfimage_print
C programlama

C dilinde For döngüsü ve örnekleri

tarihinde yayınlandı

Döngü (loop) deyimleri, bir kümenin belli bir koşul altında tekrar edilmesi için kullanılır. C programlama dilinde, while, do…while ve for olmak üzere üç tip döngü deyimi vardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, bu deyimlerle istenildiği kadar iç-içe döngü yapısı kullanılabilir. Ben sizlere sadece for döngüsünden bahsedeceğim, sitedeki paylaşımlar içerisinde diğer döngülere de ulaşabilirsiniz For dögüsü For döngüsün kalıbı şu şekildedir; […]

C programlama

C Dilinde Dallanma Komutu (goto) & Etiket Kullanımı

tarihinde yayınlandı

C Dilinde Dallanma Komutu (goto) & Etiket Kullanımı Kodların takibini ve okunmasını zorlaştırdığı ve yapısal programlamaya aykırı olduğu için “goto” komutu pek tavsiye edilen bir komut değildir. Her ne olursa olsun C dilinde “goto” komutu vardır ve bilinmesinde fayda vardır.   goto komutu veya goto komutuna benzeyen dallanma komutları özellikle assembly’de çok kullanılır; gerek 8086 […]

C programlama

Time.h kütüphanesi

tarihinde yayınlandı

C dilinde mevcut zamanı almak ve işlemek mümkündür. Bunun için time.h dosyasının içerisinde bulunan fonksiyonlar kullanılabilir. Ayrıca time.h dosyasında bulunan time_t oluşumu (struct) zaman tutmak için geliştirilmiştir ve zamanı oluşturan alt unsurları da içerir. Örneğin şu andaki zamanı ekrana basmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

Örneğin bir kullanıcıdan yazı okuyan ve ne kadar zamanda okuduğunu […]

C programlama

C ve C++ Arasındaki Farklar

tarihinde yayınlandı

C ve C++ ARASINDAKİ BAZI FARKLILIKLAR C++, C’nin gelişmiş şeklidir ve sanal larak tüm C programları aynı zamanda C++ programıdır. Fakat araların da bazı küçük farklılıklar da mevcuttur. Şimdi isterseniz bu farklar arasında duralım. 1-) C++’ ın en başta gelen farklılığı ise Nesne Yönelimli olmasıdır. Buna karşın C fonksiyonel bir dildir. Peki tam olarak nedir […]

C programlama

C dilinde Dinamik Bellek Yönetimi

tarihinde yayınlandı

C’ de dinamik memory yönetiminde kullanılabilir 4 tane fonksiyon vardır. Bunlar: malloc calloc realloc free  fonksiyonlarıdır.Şimdi teker teker bu fonksiyonları inceleyelim. malloc: malloc fonksiyonu dinamik olan alan tahsis edilmesi için kullanılır. Prototipi aşağıdaki gibidir: void *malloc(size_t size) Fonksiyona parametre olarak verilen boyut kadar alan oluşturur ve alanın başlangıç adresini void * türünden bir adres olarak geri döndürür. calloc: […]

C programlama

C Dilinin Tarihi

tarihinde yayınlandı

AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi‘ ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan “C Programlama Dili” kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin (Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95′ lere varan oranda kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi […]

Algoritma Geliştirme

BUBLESORT ALGORİTMASI

tarihinde yayınlandı

Bublesort Algoritması (Kabarcık Sıralama Algoritması)   C Programlama Dili Bubble Sort Algoritması ile kullanıcının girdiği sayıları küçükten büyüğe sıralayan program kodu. Sıralama algoritmaları arasında en çok bilinen Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) algoritmasını bulabilirsiniz. Kullanıcıdan gireceği sayı adedi öğrenilir. Kullanıcıdan sayılar alınır. Girilen sayılar ekrana yazdırılır. Bubble Sort algoritması ise sayılar küçükten büyüğe sıralandırılır ve dizinin […]

Algoritma Geliştirme

Sayarak Sıralama (Counting Sort) algoritması

tarihinde yayınlandı

Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. Basitçe sıralanacak olan dizideki her sayının kaç tane olduğunu farklı bir dizide sayar. Daha sonra bu sayıların bulunduğu dizinin üzerinde bir işlemle sıralanmış olan diziyi elde eder. Sıralanmak istenen verimiz: 5,7,2,9,6,1,3,7 olsun. Bu verilerin bir oluşumun(composition) belirleyici alanları olduğunu düşünebiliriz. Yani örneğin vatandaşlık […]

Algoritma Geliştirme

QUICK SORT (HIZLI SIRALAMA) ALGORİTMASI

tarihinde yayınlandı

Quick sort algoritması türkçe adıyla hızlı sıralama algoritması, günümüzde hala sıklıkla kullanılan bir algoritmadır. Sıralanması istenen dizi, dizi içerisinden belirlenen bir nokta (pivot noktası) yardımıyla iki alt diziye ayrılır. Pivot noktasından küçük olan elemanlar soldaki birinci alt diziye, büyük olan elemanlar ise sağdaki ikinci alt diziye taşınır. Daha sonra, yine aynı algoritma rekürsif olarak çağrılarak […]

C programlama

C programlamada while döngüsü

tarihinde yayınlandı

While döngüsünün yazılış biçimi aşağıdaki gibidir: while(ifade)  Deyim; ya da while(ifade) {      Deyim1;        Deyim2;         …        Deyim_n; } Çalışma biçimi ise şu şekildedir:  Program while döngüsünün bulunduğu satıra geldiği zaman önce ifade sonucunun doğru olup olmadığını kontrol eder. Eğer ifade yanlış bir sonuç verirse […]