image_pdfimage_print
C programlama

C’de Detaylı Üs Alma Programı

tarihinde yayınlandı

Bu uygulama yazısında C de pow() fonksiyonunu kullanmadan üs hesabı yapan programı yazmaya çalıştım. Başta tanımladığım float tipinde 2 fonksiyon sayesinde + lı ve – li üs değerleriyle işlem yapabiliyor. Gelecek yazılarda görüşmek üzere …  

  Yazar : Ömer Can ESKİCİOĞLU 20

C programlama

C Dilinde Diziler

tarihinde yayınlandı

C dilinde diziler çok kullanışlıdır. Diziler, aynı isim ve farklı indis numarası ile verileri tutabildiğimiz değişkenlerdir. Aynı tür verilerle çalışırken büyük kolaylık sağlar. Diziyi kaç elemanlı tanımlamışsak, o kadar değişken tanımlamışız gibi düşünülebilir. Dizileri normal bir değişken gibi tanımlarız. Önce tipini, ardından ismini, son olarak da isminin yanına köşeli parantez içinde eleman sayısını yazarız.Örnek olarak: […]

C programlama

C Dilinde Yapı(Struct)

tarihinde yayınlandı

Yapı (Struct) Birbirleriyle ilişkisi olan bir veri grubu C dilinde yapı (structure) adı verilen bir veri biçimi içinde saklanabilir. Yapı tanıtımı için struct kelimesi kullanılır. Yapı tek bir isim altında birbiri ile ilişkili ama farklı tiplerde olabilen verileri saklamaktadır. Yapının bileşenleri olan her biri farklı bir veri tipinde de olabilen verilere yapının alanı (field) ya […]

C programlama

C Dilinde Rekürsif Fonksiyonlar

tarihinde yayınlandı

Kendisini çağırabilen işlevlere rekürsif (özyineli) işlev denir. Bazı algoritmalar kendiliğinden rekürsiftir. Bunlardan en bilinenide faktöriyel algoritmasıdır. Matematikte, n sayısının faktöriyeli n!=1.2.3……(n-1).n şeklinde 1’den n ‘e kadar tam sayıların çarpımı biçimindedir. Ayrıca 0!=1 olarak tanımlanmıştır. Şimdi yukarıdaki ifadeyi n!=1.2.3……n=F(n) biçiminde tanımlarsak bu durumda (n-1)!=1.2.3..(n-1)=F(n-1) olarak yazabiliriz. Buna göre (n-1)!=1.2.3..n=F(n)=1.2.3…(n-1).n=F(n-1).n    ifadesine ulaşılacaktır. Bu durumda F(n)=F(n-1).n İfadesi rekürsif […]

C programlama

C Dilinde Wordlist Oluşturma – 2

tarihinde yayınlandı

Geçen yazımda C de wordlist oluşturma programını geliştirerek bu programı oluşturdum. Wordlist havuzuna büyük harf, küçük harf ve sayılar eklenmiştir.Oluşturulan wordlistlerde sondaki 3 sayı basamağı kullanıcının yapacağı ufak bir işleme göre değiştirilebilir.

Yazar : Ömer Can ESKİCİOĞLU 00

C programlama

C Dilinde Wordlist Oluşturma – 1

tarihinde yayınlandı

Bu yazımda 25 elemanlı bir karakter dizisine rastgele harfler seçip istenilen harf sayısına ve istenilen kelime sayısı dahilinde wordlist oluşturmaya çalıştım. Eğer bu yazdığım kodu biraz daha geliştirebilirsem bundan sonraki c konsolunda bruteforce program denemesi yapacağım. Lütfen görüşlerinizi düşüncelerinizi yoruma eklemeyi unutmayın.

Yazılan kod Windows işletim sisteminde Dev C++ editöründe denenmiştir. Eğer kodda hata […]

C programlama

Pointer Dönüşlü Fonksiyonlar

tarihinde yayınlandı

Bu konuyu incelemeden önce pointerlerin ne olduğunu bilmelisiniz ve Call by Value&Call by Reference konularını gözden geçirmiş olmalısınız, bu konunun anlaşılırlığı bakımından daha sağlıklı olacaktır. Geri dönüşlü fonksiyonların parametre değerleri ve bir dönüş değeri olduğunu biliyoruz. Bu parametrelerin pointer bir değer olabileceği gibi dönüş tipimiz de bir pointer olabilir. Aşağıdaki kodumuzda bu konuyu inceleyelim.

[…]

C programlama

C Dilinde Limit Kütüphanesi

tarihinde yayınlandı

“limits.h” başlığı “char”, “short”, “int”, “long” gibi değişken tiplerinin en fazla ve en az değer aralıklarını belirleyen standart C++ kütüphanesidir. Örneğin işaretsiz bir karakteri 255 maksimum değere kadar saklayabilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakalım :

bu örneğin çıktısı şu şekildedir : 1 byte’ın bit sayısı = 8 Maximum SIGNED CHAR = -126 Maximum SIGNED CHAR = 127 […]

C programlama

C dilinde if-else yapısı

tarihinde yayınlandı

Merhaba arkadaşlar, bu başlık altında sizlere koşullu ifadelerden bahsedeceğim. Peki nedir bu koşullu ifadeler(if, else if, else)? Bunu bir koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak gerçekleşen olaylar olarak açıklayabiliriz. Örneğin; bugün arkadaşımla buluşacağım bu yüzden sinemaya gideceğiz. Arkadaşımla buluşmam koşul, olayın gerçekleşmesi ise sinemaya gitmemiz aksi durumda sinemaya gitmeyeceğiz. Bu ve buna benzer yapıları oluşturmak için if, […]

C programlama

C’de giriş-çıkış komutları

tarihinde yayınlandı

Tüm programlama dillerinde belirli bir formata göre ya da  formatsız olarak programda kullanmak için giriş çıkış deyimleri kullanılır C’de kullanılan giriş çıkış komutları şunlardır; PRİNTF() KOMUTU Programda kullandığımız değişken veya yazıcıya yazdırmak için kullanılan komuttur.Bu komut stido.h kütüphanesinde bulunmaktadır. Kullanım Şekli; Printf(“[mesaj] format_string”,değişken); Mesaj:  kullanılması zorunlu olmayan ama yapılan işlemle ilgili mesajları ekrana yazdıran kısımdır. […]