image_pdfimage_print
C++ programlama

C++ ‘da Vektörler

tarihinde yayınlandı

Vektörler Vektör standart isim uzayının (std::) bir parçasıdır ve aslında bir sınıf şablonudur. STL (Standart Şablon Kütüphanesi)’in bir üyesidir  ve dinamik bir dizidir. İçerisinde hemen hemen verileri ve nesneleri tutan bir dizi oluşturmak için kullanılabilir. C++ vektörü ve vektör fonksiyonları kullanabilmemiz için <vector> kütüphanesini #include etmemiz gerekir. C++ ‘ da vektörler şu şekilde tanımlanır. vector<değişken tipi>vektör değişkeni;

[…]

C++ programlama

Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (OVERLOADİNG)

tarihinde yayınlandı

Aşırı yüklenme aynı isme sahip fonksiyonların farklı parametrelerle oluşturulması ve kullanılmasıdır. Mesela ekrana bir veri yazdırmak istiyorsunuz ve bir fonksiyona ihtiyacınız var. Fonksiyonu aşağıdaki gibi int tipinde tanımladınız.

Eğer yukarıdaki fonksiyonu kesirli veya sözel olarak tanımlamak isterseniz hata alırsınız.

yaz(5) fonksiyonu int tipinde olduğu için hata vermez ancak yaz(“bilimsel”) komutu string tipinde olduğu […]

C++ programlama

C++ Örnek Soru Çözümleri

tarihinde yayınlandı

  Bu soruyu çözmeye başlamadan önce soruyu anlamamız ve algoritma üretmemiz gerekiyor. Bu soru için izleyeceğimiz adımlar sırasıyla şöyledir; Öncelikle bizden istenene odaklanırız ve o sonuca nasıl ulaşabileceğimizi hesaplamalıyız. Anlaşıldığı üzere p(100) ve f(100) bulunursa problemimiz çözülecektir   1-p(100) bulunur. p(100) = 1+2+3+…..100

gibi basit bir işlemle çözülür.   2-f(100) bulunur. f(100)

  […]

C++ programlama

C++ Dilinde Ctype Kütüphanesi

tarihinde yayınlandı

Bu yazının amacı C kütüphanelerinden ctype.h kütüphanesini açıklamaktır. Kütüphane kabaca C dilinde bulunan karakterler (char) üzerinde işlem yapmaya imkan sağlar. Kütüphane ismi de buradan gelmektedir ( char + type = ctype). Amacı bir karakterin tipini algılama veya değiştirmektir. Kütüphane herhangi bir C kodunda aşağıdaki şekilde eklenir. #include <ctype.h> Örnek olarak klavyeden bir dizgi (string) alan […]

C++ programlama

İnsertion Sort (Eklemeli Sıralama) C++

tarihinde yayınlandı

İnsertion Sort bir dizideki verileri sıralama algoritmasıdır. Bu algoritmada kısaca yapılan işlem dizinin solundaki elaman ile sağındaki elamanı karşılaştırıp küçük olanı sola atmaktır. Dizinin tüm elamanları sırayla tek tek kontrol edilir ve yer değiştirilir böylece dizi küçükten büyüğe sıralanmış olur. Örnek olarak 5 elamanlı bir diziyi küçükten büyüğe sırayalım : #include <iostream> using namespace std; […]

C++ programlama

Selection Sort (Seçerek Sıralama) C++

tarihinde yayınlandı

Bir dizideki verilerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasında kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritma da dizinin ilk elemanı  en küçük olarak kabul edilebilir, sonra dizi içerisindeki en küçük eleman aranır, bulunduğu zaman ilk eleman ile yer değiştirilir, daha sonra kalan elemanlar arasında ikinci en küçük eleman aranır ve ikinci elemanla yer değiştirilir. Bu […]

C++ programlama

C++’da Kalıtım (Inheritance)

tarihinde yayınlandı

Kalıtım (Inheritance) Kalıtım (Inheritance) Kavramı   C++’ın yazılan kodun yeniden kullanılabilir olmasını sağlayan  mekanizması kalıtımdır. Yeniden kullanılabilirlikten, bir sınıfın alınıp bir başka yazılım uygulamasında da kullanılabilmesini anlıyoruz. Bu özellik yazılım geliştirme çevrimini kısaltırken aynı zamanda yazılımın daha gürbüz olmasını sağlayacaktır. Kopyala ve Yapıştır + Uyarla + Hata Ayıkla, Tekrar tekrar kullanılan fonksiyonlar için kütüphaneler oluştur,  Yeni […]

C++ programlama

C++ Kütüphanelerin Kullanım Alanları

tarihinde yayınlandı

C++ Kütüphaneleri ‘#include’ komutu C++’ın içinde gelen birtakım kütüphanelerin (library) başlık (header) dosyalarını programa ekleyerek bu kütüphanelerde yer alan bilgileri kullanmamızı sağlar. Bu header dosyaları .h uzantısına sahiptir. ‘stdio.h’, ‘conio.h’, ‘math.h’ gibi C++’ın içerisinde gelen birtakım hazır kütüphane başlık dosyaları mevcuttur. Bunun yanısıra C programcısı kendi kütüphanesini kendisi de yaratabilir ya da büyük projelerde programın […]

C++ programlama

C++’da Nesne Kavramı

tarihinde yayınlandı

C++’da Nesne Kavramı 1.Nesne Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım yöntemi de bir dizi tanım, gösterim şekli ve yordam kullanılmaktadır. Bunlar ,  kullanılan araç veya  dile göre küçük farklılıklar gösterseler de temelde aynıdırlar. En önemli ortak özellik olan nesne gerçek dünyadaki varlıkların yazılım alanına uyarlamasında kullanılır. En basit anlamıyla nesne, mantıksal bir varlıktır. Örneğin; kendimizi bir nesne […]