image_pdfimage_print
C programlama

C’de Detaylı Üs Alma Programı

tarihinde yayınlandı

Bu uygulama yazısında C de pow() fonksiyonunu kullanmadan üs hesabı yapan programı yazmaya çalıştım. Başta tanımladığım float tipinde 2 fonksiyon sayesinde + lı ve – li üs değerleriyle işlem yapabiliyor. Gelecek yazılarda görüşmek üzere …  

  Yazar : Ömer Can ESKİCİOĞLU 20

C programlama

C Dilinde Diziler

tarihinde yayınlandı

C dilinde diziler çok kullanışlıdır. Diziler, aynı isim ve farklı indis numarası ile verileri tutabildiğimiz değişkenlerdir. Aynı tür verilerle çalışırken büyük kolaylık sağlar. Diziyi kaç elemanlı tanımlamışsak, o kadar değişken tanımlamışız gibi düşünülebilir. Dizileri normal bir değişken gibi tanımlarız. Önce tipini, ardından ismini, son olarak da isminin yanına köşeli parantez içinde eleman sayısını yazarız.Örnek olarak: […]

C programlama

C Dilinde Yapı(Struct)

tarihinde yayınlandı

Yapı (Struct) Birbirleriyle ilişkisi olan bir veri grubu C dilinde yapı (structure) adı verilen bir veri biçimi içinde saklanabilir. Yapı tanıtımı için struct kelimesi kullanılır. Yapı tek bir isim altında birbiri ile ilişkili ama farklı tiplerde olabilen verileri saklamaktadır. Yapının bileşenleri olan her biri farklı bir veri tipinde de olabilen verilere yapının alanı (field) ya […]

C++ programlama

C++ ‘da Vektörler

tarihinde yayınlandı

Vektörler Vektör standart isim uzayının (std::) bir parçasıdır ve aslında bir sınıf şablonudur. STL (Standart Şablon Kütüphanesi)’in bir üyesidir  ve dinamik bir dizidir. İçerisinde hemen hemen verileri ve nesneleri tutan bir dizi oluşturmak için kullanılabilir. C++ vektörü ve vektör fonksiyonları kullanabilmemiz için <vector> kütüphanesini #include etmemiz gerekir. C++ ‘ da vektörler şu şekilde tanımlanır. vector<değişken tipi>vektör değişkeni;

[…]

C++ programlama

Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (OVERLOADİNG)

tarihinde yayınlandı

Aşırı yüklenme aynı isme sahip fonksiyonların farklı parametrelerle oluşturulması ve kullanılmasıdır. Mesela ekrana bir veri yazdırmak istiyorsunuz ve bir fonksiyona ihtiyacınız var. Fonksiyonu aşağıdaki gibi int tipinde tanımladınız.

Eğer yukarıdaki fonksiyonu kesirli veya sözel olarak tanımlamak isterseniz hata alırsınız.

yaz(5) fonksiyonu int tipinde olduğu için hata vermez ancak yaz(“bilimsel”) komutu string tipinde olduğu […]

C programlama

C Dilinde Rekürsif Fonksiyonlar

tarihinde yayınlandı

Kendisini çağırabilen işlevlere rekürsif (özyineli) işlev denir. Bazı algoritmalar kendiliğinden rekürsiftir. Bunlardan en bilinenide faktöriyel algoritmasıdır. Matematikte, n sayısının faktöriyeli n!=1.2.3……(n-1).n şeklinde 1’den n ‘e kadar tam sayıların çarpımı biçimindedir. Ayrıca 0!=1 olarak tanımlanmıştır. Şimdi yukarıdaki ifadeyi n!=1.2.3……n=F(n) biçiminde tanımlarsak bu durumda (n-1)!=1.2.3..(n-1)=F(n-1) olarak yazabiliriz. Buna göre (n-1)!=1.2.3..n=F(n)=1.2.3…(n-1).n=F(n-1).n    ifadesine ulaşılacaktır. Bu durumda F(n)=F(n-1).n İfadesi rekürsif […]

C programlama

C Dilinde Wordlist Oluşturma – 2

tarihinde yayınlandı

Geçen yazımda C de wordlist oluşturma programını geliştirerek bu programı oluşturdum. Wordlist havuzuna büyük harf, küçük harf ve sayılar eklenmiştir.Oluşturulan wordlistlerde sondaki 3 sayı basamağı kullanıcının yapacağı ufak bir işleme göre değiştirilebilir.

Yazar : Ömer Can ESKİCİOĞLU 00

C programlama

C Dilinde Wordlist Oluşturma – 1

tarihinde yayınlandı

Bu yazımda 25 elemanlı bir karakter dizisine rastgele harfler seçip istenilen harf sayısına ve istenilen kelime sayısı dahilinde wordlist oluşturmaya çalıştım. Eğer bu yazdığım kodu biraz daha geliştirebilirsem bundan sonraki c konsolunda bruteforce program denemesi yapacağım. Lütfen görüşlerinizi düşüncelerinizi yoruma eklemeyi unutmayın.

Yazılan kod Windows işletim sisteminde Dev C++ editöründe denenmiştir. Eğer kodda hata […]

C++ programlama

C++ Örnek Soru Çözümleri

tarihinde yayınlandı

  Bu soruyu çözmeye başlamadan önce soruyu anlamamız ve algoritma üretmemiz gerekiyor. Bu soru için izleyeceğimiz adımlar sırasıyla şöyledir; Öncelikle bizden istenene odaklanırız ve o sonuca nasıl ulaşabileceğimizi hesaplamalıyız. Anlaşıldığı üzere p(100) ve f(100) bulunursa problemimiz çözülecektir   1-p(100) bulunur. p(100) = 1+2+3+…..100

gibi basit bir işlemle çözülür.   2-f(100) bulunur. f(100)

  […]