image_pdfimage_print
Algoritma Geliştirme

2. Dereceden Denklemin Köklerini Bulan Program

tarihinde yayınlandı

  “C++” 2.dereceden denklemin köklerini bulan program

ÇIKTI; “C++” 2. dereceden denklemin köklerini bulan program

      YAZAR:Fatma AKTAŞ 00

Algoritma Geliştirme

SEÇME SIRALAMA ALGORİTMASI

tarihinde yayınlandı

Öncelikle seçme sıralama algoritmasını işleyişinden bahsedelim.Bu algoritmada dizinin ilk elmanı dizinin sonuna kadar olan diğer elemanlarla karşılaştırılır.Eğer önceki eleman sonraki elemandan büyükse yer değiştirlir.   -Elemanları “5 1 4 2 8”olan diziyi ele alalım.   BİRİNCİ DÖNGÜ -(5 1 4 2 8)>>(1 5 4 2 8) -(1 5 4 2 8)>>(1 4 5 2 8) […]

Algoritma Geliştirme

Diziler (Arrays) – Çok Boyutlu Diziler

tarihinde yayınlandı

ÇOK BOYUTLU DİZİLER Birden fazla indis numarası ile elemanlarına ulaşılan dizilere çok boyutlu diziler denir. Bunlardan en sık kullanılanı çift boyutlu dizilerdir. Bu diziler sayesinde değerler, bir tablodaki veriler gibi düşünülebilirler. Bu tip dizilerde her elemana ulaşmak için satır indisi ve sütun indisi kullanılır. C dilindeki dizilerin boyutları ikiden de fazla olabilir. Bir sınır olmamakla […]

Algoritma Geliştirme

Diziler (Arrays) – Tek Boyutlu Diziler

tarihinde yayınlandı

TEK BOYUTLU DİZİLER Tek boyutta dizileri tanımlamanın genel kullanımı aşağıdaki biçimdedir. C99 öncesi, C Dili standartlarına göre; dizinin eleman sayısı, ya belli bir sayı ya da önceden #define önişlemci direktifi ile tanımlanmış sembolik bir sabit olmalıdır. Değişken olamaz. C99 standardı ile birlikte dizinin eleman sayısı değişkende olabilmektedir. Genel kullanımdaki köşeli parantez isteğe bağlı anlamında değildir. […]

Algoritma Geliştirme

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar

tarihinde yayınlandı

Bazı eşyalar için her eve lazım derler. Az sonra bahsedeceğimiz algoritmalar da her kodcuya lazım cinsten. Sayının tek mi çift mi olduğuna karar veren programdan, çarpım tablosu yapan programa kadar karşımıza çok sık çıkan bazı algoritmalardan bahsedeceğiz. Önce akış şeması ile programın algoritmasını ardından C++ kodunu ve en son olarak programın ekran çıktısını vereceğiz. Tek-Çift […]