image_pdfimage_print
Yazılımda Temel Kavramlar

Soyut Sınıflar (Abstract Class)

tarihinde yayınlandı

Nesne tabanlı programlamada sınıf hiyerarşisi oluşturulurken, bazen en tepede bulunan sınıf türünden nesneler programcılar için anlamlı olmayabilir. Hiyerarşinin en tepesinde bulunan sınıfın kendisinden türetilecek olan alt sınıflar için ortak bir arayüz (interface) görevi yapması istenebilir. Bunun için çözüm olarak oluşturulan metotlara ve sınıflara soyut metot (abstract method) ya da soyut sınıf (abstract class) denir. Soyut […]

C++ programlama

C++’da Nesne Kavramı

tarihinde yayınlandı

C++’da Nesne Kavramı 1.Nesne Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım yöntemi de bir dizi tanım, gösterim şekli ve yordam kullanılmaktadır. Bunlar ,  kullanılan araç veya  dile göre küçük farklılıklar gösterseler de temelde aynıdırlar. En önemli ortak özellik olan nesne gerçek dünyadaki varlıkların yazılım alanına uyarlamasında kullanılır. En basit anlamıyla nesne, mantıksal bir varlıktır. Örneğin; kendimizi bir nesne […]

JAVA Programlama

This Anahtar Sözcüğü ve Kullanımı

tarihinde yayınlandı

Java’da kullanılan yaygın anahtar kelimelerden birisi de thisdir. Aslında this anahtar kelimesi üzerinde işlem yapılan nesnenin kendisini dönmektedir. Java, this anahtar sözcüğünü bir metot içinde geçerli nesneye bir referansta bulunmak için kullanır. O metodu çağıran ifadelerin özel olduğunu göstermek için kullanırız. Örnek anahtar gizleme işlemi yapar (instance variable hiding). Aynı ada sahip 2 tane yerel değişken […]

JAVA Programlama

Java Yapılandırıcıları (Constructors)

tarihinde yayınlandı

Bir sınıf tanımlandığında , bellekte henüz onu temsil edecek öğeler yoktur (static sınıflar hariç). Her sınıf için bu işi yapan özel bir metot vardır. Bu metoda yapıcı (constructor) diyoruz.  Constructor bir sınıfın değişkenlerini somutlaştırarak kullanılan metoddur. Yapıcının görevi türe ait öğeler yaratmaktır. Java dilinde bu öğelere nesne (object, instance of the class) denir.  Yapıcı (constructor), […]