image_pdfimage_print
Kategori dışı

Thread Kavramı

tarihinde yayınlandı

Thread Tek bir program akışı içerisinde birden fazla işlemin gerçekleştirilmesi Java’da Thread sınıfıyla mümkündür. Şu ana kadar yaptığımız bütün örnekler ana program akışını takip ederek yapmaları beklenen görevleri sırayla gerçekleştiriyordu. Thread (iş parçacığı) kullanımı, birden fazla işlemin tek bir akışı paylaşarak neredeyse eşzamanlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Thread Oluşturma Şekilleri : 1. Çekirdek Uzayında Gerçeklenen […]

JAVA Programlama

Override (Metotların Ezilmesi)

tarihinde yayınlandı

Override Nedir :  Override türkçede ezmek, geçersiz kılmak anlamındadır. Bizim yapacağımız şeyde budur  üst sınıftan alınan bir özelliği Alt sınıfta değiştirmektir. Override Kuralları :  Üst sınıftan override edilen metot alt sınıfta aynı isimle tanımlanmalıdır. Dönüş tipi aynı olmalıdır. private, static, final metotları override yapılamazlar. Ancak tekrar tanımlanarak kullanılabilir. Örnek : Bir otomobil sınıfımız olsun onun altındada Mazdarx8 ve Opelcorsa bulunsun […]

JAVA Programlama

Java’ da Çok Kanallı (Multithread) İşlemler

tarihinde yayınlandı

Java’ da Çok Kanallı (Multithread) İşlemler: Çok Kanallı Programlama (Multi-Threaded Programming), bir programda aynı anda birden fazla işin yapılabilmesidir. Yani bir kod parçası bir işlemi gerçekleştirirken aynı anda ona paralel olarak bir başka kod parçasının çalışması demektir. Birbirine paralel çalışan çalışanlardan her birine kanal (thread) Java çok kanallı porgramlamayı temelden desteklemektedir. Yani çok kanallılık dile […]

JAVA Programlama

Java’da Soyut (Abstract) Sınıflar ve Metodlar

tarihinde yayınlandı

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Java’da soyut(abstract) kavramına değineceğiz. Nesneye yönelik programlamada, sınıfları miras bırakırken bazı metotların içeriğinin farklı olmasını isteyebiliriz veya bir üst sınıfa tanımladığımız ortak metot, sınıfı miras bırakacağımız alt sınıfların bazılarının ihtiyacını karşılamıyor olabilir.Bu gibi durumlarda soyut kavramını kullanacağız. Soyut sınıflarda amaç, nesne türetirken şablon oluşturmaktır. Soyut sınıfta tanımlanan şablon, bu sınıfı miras […]

JAVA Programlama

Java’da İstisnalar (Exception)

tarihinde yayınlandı

                                                                      İstisnalar (Exception) 1.İstisnalara Giriş Gerçekten tam bir uygulama yazmak ne demektir? Uygulamadan beklenen görevleri yerine getirmesi onu tam bir uygulama yapar mı? […]

JAVA Programlama

Java’da İplik(Thread) Kavramı – 1

tarihinde yayınlandı

Java’da İplik(Thread) Kavramı Bu yazıda Java’da Thread kavramının tanımı, thread oluşturma tarzlarını ve en azından benim karıştırdığım process ile thread kavramlarını karşılaştıracağım. Thread kavramı, bir uygulamada çalışan herhangi bir işlem olarak tanımlanabilir. Örneğin, Firefox’da yapıyor olduğum araştırma yaptığım sekmeye thread ve diğer sekmede çalan şarkı içinde başka bir thread diyebiliriz. Bu aynı anda çalışan threadler […]

JAVA Programlama

UML ile Nesneye Yönelik Modelleme

tarihinde yayınlandı

Herşeyden önce UML(Unified Modeling Language) bir progralama dili değildir. UML daha çok Nesneye Dayalı Programlama için kullanabileceğimiz bir modelleme dilidir. Grady Blooch, James Rumbaugh ve Ivar Jacobson tarafından geliştirilmiştir. Yazılım teknolojisi geliştikçe yazılan programların karmaşıklığı ve zorluğu giderek artmaktadır. Yazılan programların karmaşıklığı arttığı için kod organizasyonu önem kazanmıştır. Bu sebeple üretilen modelleme ve analiz dili […]

JAVA Programlama

Javada Veri Tabanı İşlemleri

tarihinde yayınlandı

Bir önceki yazımızda Javada veri tabanının nasıl kullanılacağını, kurulumunu MySQL üzeriden anlatmıştık. Bu yazımızda da yine MySQL üzerindeki bir veri tabanında Java ile hangi işlemleri yapabiliriz göreceğiz. Ekleme Bir veri tabanına veri eklemek özellikle raporlama, analiz ve gelişim açısından oldukça önemlidir. Kullanıcı geçmişte eklenen verilere göre geleceğe yönelik hamleler yapabilir, geçmişte yaşanan sıkıntıları düzeltebilir. Bu […]

JAVA Programlama

Javada Veri Tabanı Kullanımı

tarihinde yayınlandı

Veri tabanı, bir programın işlemesinde, depolanmasında, analiz ve kontrol edilmesinde çok önemli bir yer tutar. Veri tabanı ve veri tabanındaki tablolar herhangi bir veriye kolayca erişebilmemizi, güncelleyip silebilmemizi, veri eklemememizi ve programdaki verilerin düzenli bir tabloda tutulması sebebiyle de programın hızlı çalışmasını sağlar. Bu yazımızda sizler için Javada veri tabanının kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Biz […]

JAVA Programlama

GUI Programlama (JRadioButton Kontrolü)

tarihinde yayınlandı

Bu kontrol JCheckBox kontrolüne alternatif kullanılabilir. Ancak işlevi farklıdır. JCheckBox kontrolünü bir tık ile seçili hale getirebilir, ikinci tık ile onayı kaldırabilirsiniz. Ancak bu kontrolde böyle bir durum söz konusu değildir. Onay kutucuğu işaretlendikten sonra, ancak başka bir JRadioButon kontrolü işaretlenerek bir diğerinin onayı kaldırılabilir. Özellikle cinsiyet seçeneği ve/veya lisans kabul seçeneklerinde kullanılan bir kontroldür. […]