Kategori dışıYazılım Mühendisliği

Sistem Analizi

image_pdfimage_print

Giriş

Birbiriyle ilişkili ve ortak amaca yönelik olarak hareket eden parçalardan oluşan bütüne sistem adı verilmektedir. Sistem kavramı, özellikle endüstri devriminden sonra ekonomik ve sosyal alanlarda kullanım alanı genişleyen bir kavramdır.

Sistemin bazı temel ortak özellikleri vardır. İlişkiler, amaçlar, eylemler, hedefler, bütünlük, işbirliği gibi. Sistem, bir bütünlük oluşturacak şekilde bir arada bulunan unsurlar (öğeler), bu unsurlar arasındaki ilişkiler ve bunların birbiriyle ve çevreyle ilişkili ve bağlantılı olan nitelikleri dizisidir.

sistem ile ilgili görsel sonucu

Resim 1.Sistem

Etki Alanı

Herhangi bir projede anlaşılan , konuşulan kavramların anlaşılabilir olması gerekmektedir. Bunun nedeni projenin iki taraftanda aynı şekilde kabul görmeli. Bir tarafın konuyu yanlış anlaması projeninde olumsuz sonuçlanmasına yol açar.

İsteklerin , hedeflerin ve bunlar dahilindeki ulaşılması gerekilen sonucun açık olması hangi alana ne dahilinde ulaşılması gerektiği belirlenmelidir.

 

 

Projeye Başlama Noktası

Problemi Bulma Ve Çözme

Bu durum iki başlıkta incelenebilir ;

 • Programdaki sıkıntılar
 • Programdaki geliştirmeler

Mevcut bir yazılımda problem kullanıcıların yazılımdaki süreç , teknoloji , performans gibi bazı sıkıntılarında geliştirme yapılabilir. Veya yazılımda ekstra bir eklenti gibi bir talepte bulunulması durumunda mevcut yazılım geliştirilmesi gerekmektedir.

Proje Alanını Anlamak

Proje alanını anlamak için ;

 • Bu alanı küçük parçalara ayırmak
 • Oluşan parçalar hakkında sorular sormak

Yapılan parçalar net olmalı ve büyük sistemin parçaları olmalıdır.

araba sistemi ile ilgili görsel sonucu

Şekil 2.Elektrik Araba Motoru

Örneğin bir banka sistemi

Banka yazılımları çeşitli varyasyonlara sahiptir;

 • Müşteri bilgileri
 • Ödeme bilgileri
 • İşlem Tarihleri
 • Database bilgileri

Ve bunun gibi bir çok farklı özellikleri vardır.

banka sistemi ile ilgili görsel sonucu

Tablo 2.Banka Şubeleri

İster Nedir ?

Kelime anlamı bakımından “bir işin gerektirdiği, yapılabilmesinin ya da olabilmesinin bağlı bulunduğu şey, gerek, zorunluk” anlamına gelir.

Aslında baside indirgersek müşteri veya kullanıcının bizden istekleridir.

İsterler tipleri bakımında iki başlık altında incelenir ;

 1. Fonksiyonel isterler
 2. Fonksiyonel olmayan isterler

6.1 Fonksiyonel isterler

 1. Sistemin yerine getirmesi gereken görevleridir. Bu isterlerin sağlanmaması durumunda sistemde aksama ve bozulmalar yaşanabilir.
 2. Örneğin : Hesap makinesinde dört işlemin yerine getirilmesi için yapılan hesaplamaları sistem kendiliğinden yerine getirir.

6.2 Fonksiyonel olmayan isterler

 1. Sistemin onlar olmadanda işlemesinde herhangi bir sıkıntı olmayan lakin dış görünüş veya bazı formatlar açısından kullanımda yardımcı olan isterlerdir.
 2. Örneğin : Hesap makinesindeki arayüzün kullanıcı dostu olması açısından düzenli ve çekici bir görünüşe sahip olması veya bir rapor programında şirketin verdiği rapor çıktısına uygun sayfa düzeninin yazılıma tanıtılmış olmasıdır. Ne kadar yazılımda risk etmesede şirket için belirli forma uygun olmaması sorun teşkil edebilir.

Sistem Analizi Yöntemleri

7.1 Yapılandırılmış analiz (Kağıt prototip yöntemi)

 • Eski bir metoddur.
 • Fazlar şeklinde düzenlenir
 • Yazılı belgelere dayanır
 • Proje yönetimi araçları ve tekniklerine çok uygundur.
 • Gereksinimler çok erken tanımlanır.
 • Değişiklikler çok maliyetli olabilir.
 • Kullanıcılar fonksiyon ve özelliklerin örneklerini görmeden ihtiyaçları belirlemek zorunda kalabilir.

7.2 Nesne Tabanlı Analiz

 • Objeler gerçek hayatı temsil eder.
 • Her obje bir classa denk gelir.
 • Nesne tabanlı analiz sistemin ne yaptığını odaklanır.
 • Yeniden kullanılabilir bileşenler tasarlanarak hem sistemin geliştirilmesi hızlanır hemde geliştirme ve analiz maaliyeti azalmış olur.
 • Büyük sistematik yazılımlarda karışıklık yapabilir.İş büyüdükçe daha karmaşık bir hale gelir.

yapboz portre ile ilgili görsel sonucu

Şekil 3.Yapboz

7.3 Agile

 • Yoğun bir takım çalışması gerektirmektedir.
 • Projenin öncelikle haftalık , aylık bazen de biraz daha uzun sürebilecek süreçler içerisinde değerlendirilir.
 • Devam eden bu süreçte; tasarlanır geliştirilir ve test edilir.
 • Esnek ve değişime müsaittir.
 • Ürünleri bileşenler halinde test etmeye olanak sağlar.
 • Uzman bilgi ve iletişim becerisi gerektirir.
 • Yapı ve dökümasyon eksiklikleri görülebilir.

agile ile ilgili görsel sonucu

Şekil 4.Agile Yapısı

İster Analizi Raporu

Gereksinimlerin rapor edilmesi ve isterlere göre projeye başlanması için gerekli rapordur.

İki riskli durum söz konusudur;

1. Raporun gereğinden fazla detaycı ve büyük bir yaklaşım sergilemiş olması

Bu gereksiz olduğu gibi maaliyet açısındanda büyük sıkıntı kaynağıdır.

2. Raporun üstün körü olması ve isterlerin tam anlaşılamama durumu

Bu da yapılması istenen projenin dışında bir proje yapılması sonucu doğurabilir.

İster Analizinin Olmazları

 • Maaliyetin çıkarılmış olması
 • Tutarlı olması
 • Gerçekci olması
 • Doğrulanabilir olması
 • Tekrar olmamalı ve net olmalı
 • Önemli konular anlaşılmış olmalı
 • Tutarlı olmalıdır.
 • Takip edilebilir olmalı (Talebe göre referans verilmeli)

İster Analizindeki Sorunlar

 • Anlaşılamama durumları (Etki alanı analizi)
 • İstek çakışmaları
 • Adapte olma sorunu

Bunun gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

sorunlar ile ilgili görsel sonucu

Şekil 5.Çıkmazlar

Referanslar

0
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir