Yazılım Mühendisliği

Proje Risk Yönetimi

image_pdfimage_print

1.Proje Nedir ?

Belirli bir yerde , belirli bir süre içerisinde belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan araçların, gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler bütünüdür.

2.Proje Yönetim Süreçleri

Proje fikrinin doğması

Proje yapılabilirliğinin araştırılması

Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi ve değerlendirilmesi

Projenin sona erdirilmesi

 

 

3.Risk Nedir?

Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır.

 

4.Projede Risk Yönetimi

Risk projenin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmasına engel olabilecek etmendir.Projede risk oluşturabilecek unsurların belirlenmesi çok önemlidir.Bu şekilde erken önlem alınabilir.Buradan yola çıkarak projede karşılaşılabilecek riskler belirlenmeli ve listelenmelidir.Ardından bu oluşabilecek risklere karşı alınabilecek önlemler belirlenmelidir.

Risk yönetimi , sistemin ilk kavramlarının tanımından itibaren uygulanarak sistemin kullanımdan kalktığı ana kadar sürdürülür.

5.Risklerin İzlenmesi

Büyük projelere ait riskler mutlaka bir veritabanında tutulmalı ve izlenmelidir.Proje çalışanları ve ya projeye yeni katılan birisi bu risklerden haberdar olur ve uygun bir yol izlerler.Veritabanının yönetimi proje yöneticisi ve risk yöneticisinde olur.Çözümü bulunamayan riskler için gerekirse yeni çözüm planı çıkartılır.

6.Yazılım Risk Yönetimi 

Yazılım projelerinde oluşabilcek riskler maliyet , zamanlama , teknik başarı , yazılım niteliği ve personel morali üzerinde etkili olabilir.Yazılım risklerine verilebilecek örnekler şöyle olabilir:

 • İsterler
 • Müşteri
 • Yönetim
 • Personel
 • Teknoloji
 • Bağımlılık
 • Dış Kaynaklar

6.1.İsterler 

 • Ne üretileceğinin tam anlaşılmamış olması
 • Yeni isterlerin ortaya çıkma durumu
 • İsterlerin belirsizlikleri
 • Ürün isterlerinin sabitlenmesi için anlaşma olmaması
 • Teknoloji ve uygulama alanlarının değişmesi
 • Değişen isterlerin takip edilememesi gibi risk unsurları oluşabilir.

6.2.Müşteri

 • Müşteri ile iletişim eksikliği
 • Müşterinin ne istediğini tam bilmemesi
 • Uygulama alanının özelliği
 • Birden fazla müşteri olması durumunda çelişkilerin oluşması gibi nedenler.

6.3.Yönetim

 • Yönetimin proje durumunu iyi takip edememesi
 • Yönetimin bilgi ve deneyim eksikliği
 • Proje için oluşturulan takımlarda uyum sorunları
 • İletişim eksikliği
 • Kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki eksiklikler

6.4.Personel

 • Personel eğitiminin yetersizliği
 • Personel deneyimin az olması
 • Oluşan yeni teknolojilerin kabul edilme ve uygulanma güçlüğü
 • Yazılım mühendisliği kültürünün yerleşmemiş olması gibi nedenler

6.5.Teknoloji

 • Geliştirme araçlarının tam oturmuş olmaması
 • Başka sistemlerle olan arayüzlerin değişikliğe uğraması

6.6.Bağımlılık

 • Müşteri tarafından sağlanan bilgilere ve yazılımlara bağlı kalmak
 • Eğitimli ve deneyimli personelin paylaşılamaması
 • Alt yüklenicilere olan bağımlılık
 • Tekrar kullanım için gösterilen fazla çaba

6.7.Dış Kaynaklar

 • Geliştirici ve müşteri arasında gerçekleşen olumsuz ilişkiler
 • Zamanın dar olması halinde oluşan psikolojik baskı
 • Müşterinin beklenmedik kabul ölçütleri ortaya konması
 • Farklı dilde çalışanlar için çeviri sorunu gibi nedenler gösterilebilir.

7.Kaynakça

[1].Sarıdoğan,E.(2008).Yazılım Mühendisliği.İstanbul:Papatya Yayıncılık Eğitim

[2]. http://gelisenbeyin.net/proje-nedir.html

[3]. https://emrealic.wordpress.com/tag/it-surecleri/

[4]. http://www.pro-ge.com/hiz_risk_yonetimi.html

[5]. http://www.kalderankara.org/bilgi-merkezi/yonetim-ve-kalite-araclari/proje-yonetimi-1

0
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir