image_pdfimage_print
Kategori dışı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

tarihinde yayınlandı

Veri Tabanı   Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların hepsi bünyesinde barındırdıkları bilgileri veritabanında tutarlar. Nüfüs müdürlükleri, bankalar, okul ve üniversiteler kayıtlı olan onca kişi arasından istenen bilgileye saniyeler içerinde ulaşabiliyorsa bu veritabanı sistemlerinin sayesindedir. En yaygın kullanılan veritabanları MS Sql Server, Access, Oracle ve Mysql dir. […]

Kategori dışı

Yazılım Geliştirme için Pratik Öneriler

tarihinde yayınlandı

1.Yönetsel Öneriler Proje Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması Maliyet Kestirimi Ve Planlaması Metrik Kullanımı Kazanılmış Değerlerin İzlenmesi Disiplinin Sağlanması 1.1 Proje Yönetimi uYazılım proje yönetimi,yazılım projelerinde kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Yazılım projeleri diğer projelere benzememekle beraber, yeni bir yazılımın geliştirilmesi veya mevcut yazılımların geliştirilmesinde benzeri deneyimleri paylaşmaktadırlar. Bu kursun amacı genel proje yönetimi […]

Kategori dışı

Proje yönetimi

tarihinde yayınlandı

Giriş Proje, belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı, bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen planlanmış aktiviteler bütünüdür. Proje, tanımlanabilen bir sorunun çözümüne yöneliktir. Proje, bir sonuca ulaştırılması gereken, özgül, dinamik, süreli bir değişim sürecidir. Proje yönetimi zaman içinde planlamacıların maliyet denetimi, zaman çizelgesi geliştirme, kaynak planlama, risk yönetimi gibi […]

Yazılım Mühendisliği

Konfigürasyon Yönetimi

tarihinde yayınlandı

Konfigürasyon Yönetiminin Tanımı Konfigürasyon: • Mevcut olan veya tasarlanan bir ürünün, teknik dokümanlarda tanımlanan ve daha sonra ulaşılması amaçlanan fonksiyonel ve fiziksel karakteristiğidir. Konfigürasyon Yönetimi : • Ürün veya sistemin ömür devri (yaşam döngüsü) boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Konfigürasyon yönetiminin öncelikli hedefi; Müşteriye teslim edilen ürünün sözleşmede […]

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Nitelik Güvencesi

tarihinde yayınlandı

1.YAZILIM NİTELİK GÜVENCESİ (SOFTWARE QUALITY ASSURANCE) Bilgisayar tabanlı sistemlerin düzgün çalışması, insanların isteklerini en iyi şekilde karşılamak için uygun niteliğe sahip olmaları gerekir. Nitelik kelimesiyle anlatmak istediğimiz bir ürün veya hizmetin belirlenen istekleri karşılayabilme yeteneğine yönelik özelliklerin tümüdür. 1.Yazılım Niteliği (Software Quality) Yazılım mühendisliğinin temel amacı yüksek nitelikli yazılım üretmektir. Bunun için yazılımda belirli nitelikler […]

Kategori dışı

Sistem Analizi

tarihinde yayınlandı

Giriş Birbiriyle ilişkili ve ortak amaca yönelik olarak hareket eden parçalardan oluşan bütüne sistem adı verilmektedir. Sistem kavramı, özellikle endüstri devriminden sonra ekonomik ve sosyal alanlarda kullanım alanı genişleyen bir kavramdır. Sistemin bazı temel ortak özellikleri vardır. İlişkiler, amaçlar, eylemler, hedefler, bütünlük, işbirliği gibi. Sistem, bir bütünlük oluşturacak şekilde bir arada bulunan unsurlar (öğeler), bu […]

Kategori dışı

Proje Maliyet Yönetimi

tarihinde yayınlandı

1.Giriş Yazılım proje yönetimini tanımlamak için önce proje yönetiminin tanımlanması gerekmektedir. Proje yönetimi; etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanarak gereksinimlerin karşılanmasıdır. Proje yönetimi, başlama, planlama, yürütme, izleme, denetim ve kapanış işlemleriyle gerçekleştirilir. Projelerde insanın yanı sıra diğer kaynaklar da kullanılır. Bu kaynaklar projelere mali yükümlülük getirir Proje maliyet yönetimi yapılacak tüm harcamaların […]

Kategori dışı

YAZILIM BAKIMI

tarihinde yayınlandı

1.Yazılım Bakımı Nedir ? (Software Maintenance) Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden sonra bakım (maintenance) aşaması başlar. Bilgisayar tabanlı sistemlerde bakım donanım bakımı ve yazılım bakımı olarak ayrılabilir. Donanım bakımı eskimiş veya arızalanan parçaların değişimi veya parçaların temizlenmesi şeklinde yapılır. Yazılım bakımında ise bu tür eskime veya değişim durumu yoktur. Yazılım bakımında zaman […]

Yazılım Mühendisliği

Proje Risk Yönetimi

tarihinde yayınlandı

1.Proje Nedir ? Belirli bir yerde , belirli bir süre içerisinde belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan araçların, gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler bütünüdür. 2.Proje Yönetim Süreçleri Proje fikrinin doğması Proje yapılabilirliğinin araştırılması Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması Projenin planlanması Projenin yürütülmesi ve değerlendirilmesi Projenin sona erdirilmesi     3.Risk Nedir? Zarar, kayıp, tehlike veya hasar […]

Kategori dışı

Kod Çevrim İşlemi

tarihinde yayınlandı

1.Giriş İnsanlar günlük konuşma dili kullanırken makineler dil olarak 0 ve 1’i tercih etmektedir. İnsanların kullandığı dil ile makine dilinin farklı gözle görülür biçimdedir. İnsanların kullandığı dilin bir şekilde bilgisayarlara öğretilmesi gerekmektedir. Farklı bir bakış açısı ile günlük dilin bilgisayar diline dönüştürülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla arada iletişimi sağlayacak bir çevirmene gerek vardır. Çevirmen görevini derleyici (compiler) […]