C programlama

C Dilinde Yapı(Struct)

image_pdfimage_print

Yapı (Struct)

Birbirleriyle ilişkisi olan bir veri grubu C dilinde yapı (structure) adı verilen bir veri biçimi içinde saklanabilir. Yapı tanıtımı için struct kelimesi kullanılır. Yapı tek bir isim altında birbiri ile ilişkili ama farklı tiplerde olabilen verileri saklamaktadır. Yapının bileşenleri olan her biri farklı bir veri tipinde de olabilen verilere yapının alanı (field) ya da üyeleri (members) adı da verilir.

 

C dilinde yapı 3 farklı biçimde tanımlanabilir:

  • Bir yapı grubunu tapı tip adı ile tanımlama
  • Yapıları tek tek tanımlama
  • Typedef yardımı ile tanımlama

 

Bir yapı grubunu yapı tip adı ile tanımlama

Örnek:

Burada personel, sicil,yas,cins,ad,soyad,brut alanlarından oluşan bir yapının tip adıdır, personel adı ile birlikte bir yer ayrılmaz personel adı sadece yukarıda belirtilen yapıyı simgeleyen bir tür veri sınıfının adıdır. Bellekte somut olarak yer ayıran değişkenler ise p1,p2,p3 adlı yapı değişkenleridir ve her biri personel tip adı ile tanımlanan yapı bileşenlerine sahiptirler.

Yapıya değer atama ve yapı elemanlarını yazdırma

Örnek:

Programın Çıktısı:

Yapıları Tek Tek Tanımlama

Bir program içinde belirli bir tipten sadece bir iki tane yapı değişkeni kullanılacaksa bu durumda ayrı bir tip adı tanımlamaya gerek yoktur. Bu durumda yapı değişkenleri şu şekilde tanımlanabilir;

Örnek:

Burada iletken1 ve iletken2 adlı yapı değişkenleri float tipinde uyunluk,kesit, ve ozdirenc alanlarına sahip olarak tanımlanmıştır.

 

typedef Kullanımı ile Yapıları Tanımlama

typedef kelimesi kullanarak bir yapı tanımlanır ve sonrasında bu sınıftan yapı değişkenleri tanımlanabilir.

Örnek:

 

0
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir