image_pdfimage_print
C programlama

C’de Detaylı Üs Alma Programı

tarihinde yayınlandı

Bu uygulama yazısında C de pow() fonksiyonunu kullanmadan üs hesabı yapan programı yazmaya çalıştım. Başta tanımladığım float tipinde 2 fonksiyon sayesinde + lı ve – li üs değerleriyle işlem yapabiliyor. Gelecek yazılarda görüşmek üzere …  

  Yazar : Ömer Can ESKİCİOĞLU 20

C# Programlama Dili

C# Dilinde Metot Tanımlama ve Yazdırma

tarihinde yayınlandı

Metot Kavramı : Metotlar bir program içerisinde aynı işi gerçekleştiren satırları belirli düzende sadece birkez oluşturarak gerektiğinde tekrar tekrar kullanabilmemizi sağlayan alt programlardır. Metotlar sayesinde kod tekrarları yapmadan daha anlaşılır bir şekilde kodlama yapılabilmektedir. Metotlar direk olarak çalışmazlar ancak program içerisinde çağrılarak çalıştırılabilirler. Bir metot bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak yazılır. Metot içerisinde bir veya […]

C programlama

C Dilinde Diziler

tarihinde yayınlandı

C dilinde diziler çok kullanışlıdır. Diziler, aynı isim ve farklı indis numarası ile verileri tutabildiğimiz değişkenlerdir. Aynı tür verilerle çalışırken büyük kolaylık sağlar. Diziyi kaç elemanlı tanımlamışsak, o kadar değişken tanımlamışız gibi düşünülebilir. Dizileri normal bir değişken gibi tanımlarız. Önce tipini, ardından ismini, son olarak da isminin yanına köşeli parantez içinde eleman sayısını yazarız.Örnek olarak: […]

C programlama

C Dilinde Yapı(Struct)

tarihinde yayınlandı

Yapı (Struct) Birbirleriyle ilişkisi olan bir veri grubu C dilinde yapı (structure) adı verilen bir veri biçimi içinde saklanabilir. Yapı tanıtımı için struct kelimesi kullanılır. Yapı tek bir isim altında birbiri ile ilişkili ama farklı tiplerde olabilen verileri saklamaktadır. Yapının bileşenleri olan her biri farklı bir veri tipinde de olabilen verilere yapının alanı (field) ya […]