image_pdfimage_print
JAVA Programlama

Java’da Thread(İplik) Kavramı – Senkronizasyon – 2

tarihinde yayınlandı

  1.Thread Durumları NEW: Yeni başlatılan thread olarak tanımlanabilir. RUNNABLE: Halihazırda çalışmakta olan thread olarak tanımlanır. WAITING: Süresiz olarak beklemeye mahkum thread TIMED_WAITING: Müebbet yememiş mahkumdur. Çalışması durmuş bir thread’in yerine sahaya girmeyi bekler. TERMINATED: Çalışması durmuş ve çıkışını vermiş thread. Not:Thread durumlarında sleep(), wait() ve join() kullanılarak waitinig durumlarına geçiş yapılabilir ve Terminated bir […]

Yazılımda Temel Kavramlar

Soyut Sınıflar (Abstract Class)

tarihinde yayınlandı

Nesne tabanlı programlamada sınıf hiyerarşisi oluşturulurken, bazen en tepede bulunan sınıf türünden nesneler programcılar için anlamlı olmayabilir. Hiyerarşinin en tepesinde bulunan sınıfın kendisinden türetilecek olan alt sınıflar için ortak bir arayüz (interface) görevi yapması istenebilir. Bunun için çözüm olarak oluşturulan metotlara ve sınıflara soyut metot (abstract method) ya da soyut sınıf (abstract class) denir. Soyut […]

Yazılımda Temel Kavramlar

Alfasayısal İşlem Komutları

tarihinde yayınlandı

Karakter ve karakter grupları(kelime,cümle,vb) üzerinde işlem yapan komutlardır. ALGORİTMA BASIC PASCAL        C   C++ C# JAVA UZUNLUK LEN Lenght strlen lenght Lenght lenght KOPYALA MID$ Copy   copy Substring substring ASCIIKOD ASC Ord         ASCIIKAR CHR$ Chr toascii toascii     BÜYÜK   UpCase toupper toupper ToUpper toUpperCase KÜÇÜK     tolower […]

C++ programlama

C++ ‘da Vektörler

tarihinde yayınlandı

Vektörler Vektör standart isim uzayının (std::) bir parçasıdır ve aslında bir sınıf şablonudur. STL (Standart Şablon Kütüphanesi)’in bir üyesidir  ve dinamik bir dizidir. İçerisinde hemen hemen verileri ve nesneleri tutan bir dizi oluşturmak için kullanılabilir. C++ vektörü ve vektör fonksiyonları kullanabilmemiz için <vector> kütüphanesini #include etmemiz gerekir. C++ ‘ da vektörler şu şekilde tanımlanır. vector<değişken tipi>vektör değişkeni;

[…]

C++ programlama

Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi (OVERLOADİNG)

tarihinde yayınlandı

Aşırı yüklenme aynı isme sahip fonksiyonların farklı parametrelerle oluşturulması ve kullanılmasıdır. Mesela ekrana bir veri yazdırmak istiyorsunuz ve bir fonksiyona ihtiyacınız var. Fonksiyonu aşağıdaki gibi int tipinde tanımladınız.

Eğer yukarıdaki fonksiyonu kesirli veya sözel olarak tanımlamak isterseniz hata alırsınız.

yaz(5) fonksiyonu int tipinde olduğu için hata vermez ancak yaz(“bilimsel”) komutu string tipinde olduğu […]

Eclipse Kullanımı

Difference Between Eclipse and Netbeans

tarihinde yayınlandı

  James Gosling Java’yı geliştirirken temel olarak yarattığı bu dilin açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilebilme gibi bir çok özelliği bir arada bulundurmasını amaçlıyordu. İlk başlarda bu amacına ulaşamasada zamanla Java onun hayal ettiğinden daha büyük kitlelere hitap edip, daha geniş bir kütüphaneye sahip oldu. Sun’ın 1995’te […]

Yazılımda Temel Kavramlar

Yapay Zeka Teknolojisi Nedir?

tarihinde yayınlandı
Yapay Zeka

Çağdaş dünyada bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Elimizdeki cep telefonlarından, mutfaklardaki buzdolaplarına kadar birçok alet bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. İş dünyasından kamu işlerine, çevre ve sağlık organizasyonlarından askeri sistemlere kadar hemen hemen her alanda bilgisayarlardan faydalanmak olağan hale gelmiştir. Bunun aksini düşünmek bile teknolojinin nimetlerini hiçe saymak olarak görülmektedir. Teknolojinin […]

JAVA Programlama

Java’da İstisnalar (Exception)

tarihinde yayınlandı

                                                                      İstisnalar (Exception) 1.İstisnalara Giriş Gerçekten tam bir uygulama yazmak ne demektir? Uygulamadan beklenen görevleri yerine getirmesi onu tam bir uygulama yapar mı? […]

C programlama

C Dilinde Rekürsif Fonksiyonlar

tarihinde yayınlandı

Kendisini çağırabilen işlevlere rekürsif (özyineli) işlev denir. Bazı algoritmalar kendiliğinden rekürsiftir. Bunlardan en bilinenide faktöriyel algoritmasıdır. Matematikte, n sayısının faktöriyeli n!=1.2.3……(n-1).n şeklinde 1’den n ‘e kadar tam sayıların çarpımı biçimindedir. Ayrıca 0!=1 olarak tanımlanmıştır. Şimdi yukarıdaki ifadeyi n!=1.2.3……n=F(n) biçiminde tanımlarsak bu durumda (n-1)!=1.2.3..(n-1)=F(n-1) olarak yazabiliriz. Buna göre (n-1)!=1.2.3..n=F(n)=1.2.3…(n-1).n=F(n-1).n    ifadesine ulaşılacaktır. Bu durumda F(n)=F(n-1).n İfadesi rekürsif […]