C programlama

C’de giriş-çıkış komutları

image_pdfimage_print

Tüm programlama dillerinde belirli bir formata göre ya da  formatsız olarak programda kullanmak için giriş çıkış deyimleri kullanılır

C’de kullanılan giriş çıkış komutları şunlardır;

PRİNTF() KOMUTU

Programda kullandığımız değişken veya yazıcıya yazdırmak için kullanılan komuttur.Bu komut stido.h kütüphanesinde bulunmaktadır.

Kullanım Şekli;

Printf(“[mesaj] format_string”,değişken);

Mesaj:  kullanılması zorunlu olmayan ama yapılan işlemle ilgili mesajları ekrana yazdıran kısımdır.

Format_string:  yazdırlmak istenilen değişken ve sabitlerin veri türlerini belilemek için kullanılan karakter topluluğudur.Bilgini ekrana ne şekilde yazılacağını belirtir.

Format_string üç kısımdan oluşmaktadır:

Düz metin (literal string): yazdırılmak istenen ileti.
Örneğin: printf(“MERHABA DÜNYA”)gibi.

Konrol karakterleri (escape squence): değişkenlerin ve sabitlerin nasıl yazılacağını belirtmek veya imlecin alt satıra geçirilmesi gibi bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Bu karakterler Tablo 4.1’de listelenmiştir.
Örneğin: printf(“MERHEBE\n DÜNYA”); gibi.

Tablo 4.1: Kontrol karakterleri

Karakter Anlamı
\a Ses üretir (alert)
\b imleci bir sola kaydır (backspace)
\f Sayfa atla. Bir sonraki sayfanın başına geç (formfeed)
\n Bir alt satıra geç (newline)
\r Satır başı yap (carriage return)
\t Yatay TAB (horizontal TAB)
\v Dikey TAB (vertical TAB)
\” Çift tırnak karakterini ekrana yaz
\’ Tek tırnak karakterini ekrana yaz
\\ \ karakterini ekrana yaz
%% % karakterini ekrana yaz

Tip belirleyici (conversion specifier): % işareti ile başlar ve bir veya iki karakterden oluşur (%d gibi). Ekrana yazdırılmak istenen değişkenin tipi, % işaretinden sonra belirtilir

 

Örneğin: printf(“x in değeri %d dir”); gibi.

Tablo 4.2: Tip karakterleri

Tip Karakteri Anlamı Yazdırılacak veri tipi
%c tek bir karakter Char
%s karakter dizisi (string) Char
%d işaretli ondalık tamsayı int, short
%ld uzun işaretli ondalık tamsayı Long
%u işaretsiz ondalık tamsayı unsigned int, unsigned short
%lu işaretsiz uzun tamsayı unsigned long
%f Gerçel sayı Float
%lf Çift duayarlı gerçel sayı Double

 

 

Scanf() KOMUTU

Değişkenlerin bellekteki alanlarına klavyeden değer girmek için kullanılır.stdio.h kütüphanesinde bulunur.

Kullanım şekli;

Scanf(“format_string”,değişken);

Örnekler:,

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

/* 04prg03.c

scanf() fonksiyonu ile int ve float tipindeki verilerin okunması */

 

#include <stdio.h>

 

main()

{

int    t;

float  g;

 

printf(“Bir gercel sayi girin: “); scanf(“%f”,&g);

printf(“Bir tamsayi girin    : “); scanf(“%d”,&t);

 

printf(“\n”);

 

printf(“\t %f * %f = %f\n”,g,g,g*g);

printf(“\t %d * %d = %d\n”,t,t,t*t);

 

return 0;

}

ÇIKTI

 

Bir gercel sayi girin: 1.34

Bir tamsayi girin    : 12

 

1.340000 * 1.340000 = 1.795600

12 * 12 = 144

0
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir