image_pdfimage_print
JAVA Programlama

Java’da Dizi Tanımlama

tarihinde yayınlandı

DİZİLER Dizi, içerisinde aynı tip verilerin tutulduğu bir yapıdır. Diziler ile verilere daha kolay erişim sağlanır. Java’daki diziler, diğer dillerden farklı olarak birer nesnedir. Bu özelliği sayesinde yüksek performans ve güvenlik sağlar.   Java’da Dizi Tanımlama Şekilleri Dizi tanımlanırken ilk olarak dizide olacak elemanların veri tipi belirtilir. (int, String…) Dizini tipini belirledikten sonra köşeli parantezler […]

C++ programlama

C++ Örnek Soru Çözümleri

tarihinde yayınlandı

  Bu soruyu çözmeye başlamadan önce soruyu anlamamız ve algoritma üretmemiz gerekiyor. Bu soru için izleyeceğimiz adımlar sırasıyla şöyledir; Öncelikle bizden istenene odaklanırız ve o sonuca nasıl ulaşabileceğimizi hesaplamalıyız. Anlaşıldığı üzere p(100) ve f(100) bulunursa problemimiz çözülecektir   1-p(100) bulunur. p(100) = 1+2+3+…..100

gibi basit bir işlemle çözülür.   2-f(100) bulunur. f(100)

  […]

C programlama

Pointer Dönüşlü Fonksiyonlar

tarihinde yayınlandı

Bu konuyu incelemeden önce pointerlerin ne olduğunu bilmelisiniz ve Call by Value&Call by Reference konularını gözden geçirmiş olmalısınız, bu konunun anlaşılırlığı bakımından daha sağlıklı olacaktır. Geri dönüşlü fonksiyonların parametre değerleri ve bir dönüş değeri olduğunu biliyoruz. Bu parametrelerin pointer bir değer olabileceği gibi dönüş tipimiz de bir pointer olabilir. Aşağıdaki kodumuzda bu konuyu inceleyelim.

[…]

C++ programlama

C++ Dilinde Ctype Kütüphanesi

tarihinde yayınlandı

Bu yazının amacı C kütüphanelerinden ctype.h kütüphanesini açıklamaktır. Kütüphane kabaca C dilinde bulunan karakterler (char) üzerinde işlem yapmaya imkan sağlar. Kütüphane ismi de buradan gelmektedir ( char + type = ctype). Amacı bir karakterin tipini algılama veya değiştirmektir. Kütüphane herhangi bir C kodunda aşağıdaki şekilde eklenir. #include <ctype.h> Örnek olarak klavyeden bir dizgi (string) alan […]

C programlama

C Dilinde Limit Kütüphanesi

tarihinde yayınlandı

“limits.h” başlığı “char”, “short”, “int”, “long” gibi değişken tiplerinin en fazla ve en az değer aralıklarını belirleyen standart C++ kütüphanesidir. Örneğin işaretsiz bir karakteri 255 maksimum değere kadar saklayabilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakalım :

bu örneğin çıktısı şu şekildedir : 1 byte’ın bit sayısı = 8 Maximum SIGNED CHAR = -126 Maximum SIGNED CHAR = 127 […]

C++ programlama

İnsertion Sort (Eklemeli Sıralama) C++

tarihinde yayınlandı

İnsertion Sort bir dizideki verileri sıralama algoritmasıdır. Bu algoritmada kısaca yapılan işlem dizinin solundaki elaman ile sağındaki elamanı karşılaştırıp küçük olanı sola atmaktır. Dizinin tüm elamanları sırayla tek tek kontrol edilir ve yer değiştirilir böylece dizi küçükten büyüğe sıralanmış olur. Örnek olarak 5 elamanlı bir diziyi küçükten büyüğe sırayalım : #include <iostream> using namespace std; […]

C++ programlama

Selection Sort (Seçerek Sıralama) C++

tarihinde yayınlandı

Bir dizideki verilerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasında kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritma da dizinin ilk elemanı  en küçük olarak kabul edilebilir, sonra dizi içerisindeki en küçük eleman aranır, bulunduğu zaman ilk eleman ile yer değiştirilir, daha sonra kalan elemanlar arasında ikinci en küçük eleman aranır ve ikinci elemanla yer değiştirilir. Bu […]

C programlama

C dilinde if-else yapısı

tarihinde yayınlandı

Merhaba arkadaşlar, bu başlık altında sizlere koşullu ifadelerden bahsedeceğim. Peki nedir bu koşullu ifadeler(if, else if, else)? Bunu bir koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak gerçekleşen olaylar olarak açıklayabiliriz. Örneğin; bugün arkadaşımla buluşacağım bu yüzden sinemaya gideceğiz. Arkadaşımla buluşmam koşul, olayın gerçekleşmesi ise sinemaya gitmemiz aksi durumda sinemaya gitmeyeceğiz. Bu ve buna benzer yapıları oluşturmak için if, […]

C programlama

C’de giriş-çıkış komutları

tarihinde yayınlandı

Tüm programlama dillerinde belirli bir formata göre ya da  formatsız olarak programda kullanmak için giriş çıkış deyimleri kullanılır C’de kullanılan giriş çıkış komutları şunlardır; PRİNTF() KOMUTU Programda kullandığımız değişken veya yazıcıya yazdırmak için kullanılan komuttur.Bu komut stido.h kütüphanesinde bulunmaktadır. Kullanım Şekli; Printf(“[mesaj] format_string”,değişken); Mesaj:  kullanılması zorunlu olmayan ama yapılan işlemle ilgili mesajları ekrana yazdıran kısımdır. […]

C programlama

C dilinde For döngüsü ve örnekleri

tarihinde yayınlandı

Döngü (loop) deyimleri, bir kümenin belli bir koşul altında tekrar edilmesi için kullanılır. C programlama dilinde, while, do…while ve for olmak üzere üç tip döngü deyimi vardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, bu deyimlerle istenildiği kadar iç-içe döngü yapısı kullanılabilir. Ben sizlere sadece for döngüsünden bahsedeceğim, sitedeki paylaşımlar içerisinde diğer döngülere de ulaşabilirsiniz For dögüsü For döngüsün kalıbı şu şekildedir; […]